Video

Một số video về hoa đất Hương Thủy

Mời quý vị xem quy trình làm bông Địa lan trong chương trình Khám phá của kênh VTV2 (Xuân Nhâm Ngọ 2014) của Hoa đất Hương Thủy

Tranh hoa đất Hương Thủy

Hoa đất Hương Thủy trên VTV 1

Trung thu 2013

Hoa Đất Hương Thủy_một số loại hoa

Hoa đất hương thủy_ thế giới phụ nữ