Hoa đất Hương Thủy – Lan Nữ hoàng cỡ nhỏ

IMG_2295s

Cao 32cm – ngang 15cm – sâu 8cm

Sản Phẩm Liên Quan