Hoa đất Hương Thủy – Lan Ngọc điểm trắng tím 4 chùm

Hoa đất Hương Thủy – Lan Ngọc điểm trắng tím 4 chùmCao 55cm – ngang 35cm – sâu 28cm

Có thể bầy đôn cạnh bàn nước, góc phòng nhỏ, trên kệ…

Facebook Comments

Tin Liên Quan