Hoa đất Hương Thủy – Hoa sen cắm bình gốm đất 4 bông, 3 nụ, 1 đài

Hoa đất Hương Thủy – Hoa sen cắm bình gốm đất 4 bông, 3 nụ, 1 đài

Cao 82cm – ngang 55cm

Facebook Comments

Sản Phẩm Liên Quan