Hoa đất Hương Thủy – Địa lan xanh size trung

Hoa đất Hương Thủy – Địa lan xanh size trung

 

 

Hoa Đất Hương Thủy – Cao khoảng 70cm – ngang 40cm

(Dáng chậu hoặc vật trang trí có thể thay đổi hoặc ko có)

Facebook Comments

Sản Phẩm Liên Quan