Hoa đất Hương Thủy – Địa lan vàng size trung

Hoa đất Hương Thủy – Địa lan vàng size trung

Hoa Đất Hương Thủy – 

Địa lan vàng 3 cành cỡ trung: Cao khoảng 70cm – ngang 40cm

Facebook Comments

Sản Phẩm Liên Quan