Hoa đất Hương Thủy – Địa lan đỏ size trung

Hoa đất Hương Thủy – Địa lan đỏ size trung

Hoa Đất Hương Thủy – Cao khoảng 70cm – ngang 40cm

(Dáng chậu hoặc vật trang trí có thể thay đổi)

Facebook Comments

Sản Phẩm Liên Quan